Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to proces polegający na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca. Panele fotowoltaiczne, które tak często możemy spotkać na dachach wielu domów, zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Sama instalacja fotowoltaiczna zostaje przyłączana do aktualnej instalacji elektrycznej budynku.

 

Jak działają ogniwa fotowoltaiczne ?
Proces działania ogniw fotowoltaicznych polega na tym, że jednostka światła nazywana fotonem, padająca na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłania przez krzem, wybijający elektron ze swojej pozycji zmuszając ją do ruchu, dzięki któremu zachodzi przepływ prądu elektrycznego.

Elementy instalacji


Podstawowym elementem instalacji jest moduł fotowoltaiczny
, dzięki niemu energia promieniowania słonecznego zostaje zamieniona na energie elektryczną, czyli prąd stały. Moduły składają się z ogniw fotowoltaicznych, których zasady działania zostały omówione powyżej. Całość modułu jest obudowana ramą, które zostają układne w panele słoneczne, następnie są instalowane na odpowiedniej konstrukcji mocującej, najczęściej przymocowanej do dachu.

Kolejnym niezbędnym elementem do funkcjonowania jest falownik nazwany również inwerterem. To właśnie on jest odpowiedzialny za prace instalacji fotowoltaicznej. Falownik jest bardzo ważnym urządzeniem, jego rola polega na przekształceniu prąd o napięciu stałym, który jest wytwarzany przez panele w prąd o napięciu zmienny, który będziemy mogli wykorzystać do zasilanie wszystkich urządzeń, które posiadamy w naszym gospodarstwie domowym.

Koniecznym jest również posiadanie licznika dwukierunkowego. Do tego trzeba dodać też odpowiednie okablowanie.

Po zamontowaniu systemu fotowoltaicznego otrzymujemy dostęp do monitoringu instalacji, najczęściej przez internet. Służy on do pomiaru wydajności, także informuje nas o mocy z jaką instalacje pracuję lub pracowała, możemy porównywać również te dane z warunkami pogodowymi.