Dom bez rachunków

Dom bez rachunków to budynek, który wytwarza więcej energii niż jej potrzebuje. Dzięki odpowiednim instalacjom  koszty jego utrzymania są ograniczone do minimum. Dom bez rachunków to taki dom, w którym wykorzystuje się elementy odnawialnych źródeł energii. Plusem energetycznym jest pochodna zastosowania innowacyjnych, a zarazem coraz bardziej dostępnych technologii. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, rozliczana w tzw. systemie opustu, zaspokaja wszystkie potrzeby energetyczne domu. Do źródeł tych należą panele fotowoltaiczne, rekuperator, pompa ciepła. Nie bez znaczenia jest również odpowiednia konstrukcja budynku, jego elewacja itp.

 

Instalacja fotowoltaiczna zapewnia niezależność energetyczną, oraz zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne dla danego budynku na cel jego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz zasilania domowych urządzeń elektrycznych.

Energia uzyskana z instalacji fotowoltaicznej pozwoli na pracę pompy ciepła, dzięki której dom zostanie ogrzany, oraz zostanie ogrzana nim woda.

Jej efektywność jest przy tym 3-5 razy większa niż ogrzewanie elektryczne lub elektryczne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Roczny udział energii zużywanej przez pompę ciepła pochodzącej bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej wynosi 20-40%.

 

Należy pamiętać  również o konstrukcji budynku jego wykończeniu, aby zapewnić niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, fundamenty, ściany i dach domu bez rachunków powinny być należycie ocieplone materiałami o najlepszej jakości i o najniższym możliwym współczynniku przenikania ciepła. Odpowiedni styropian, wełna mineralna i folie izolacyjne sprawią, że budynek będzie szczelny, a jego zapotrzebowanie na energie będzie mniejsze.

Kolejny niezbędny elementem to rekuperator jest to wymiennik ciepła stosowany w systemach wentylacyjnych, który umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej. Pozwala on zmniejszyć straty ciepła. Rekuperacja zmniejsz zatem koszty ogrzewania.

Wszystkie te elementy kompatybilne, tworząc jedną spójną całość, redukując rachunki za ogrzewanie i elektryczność w domu do minimum.