Co dalej z moim prądem ?

Mój Prąd to program, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w kwocie do 5000 złotych. Wraz z końcem października pojawiły informacje, że budżet w tym programie niedługo zostanie wyczerpany (sięgał on 1 mld złotych). Jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił, że mimo iż środki w tym programie, skończyły się z dniem 6 listopada, dokłada on do puli 100 MILIONÓW złotych do wykorzystania w obecnym naborze, który potrwa jeszcze do 18 grudnia 2020. Warto pamiętać, że z dotacji mogą skorzystać posiadacze instalacji o mocy od 2 do 10 kW.

Oprócz puli środków dołożonych w obecnym naborze. NFOŚiGW potwierdzają, że program Mój Prąd będzie kontynuowany w 2021 roku. W nowej odsłonie programu, być może będą uczestniczyły pompy ciepła oraz ładowarki elektryczne do samochodów. O samym programie…… mogą z niego skorzystać osoby fizyczne , które mają zawartą umowę kompleksową  (z zakładem energetycznym) doprecyzowującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedną instalacje fotowoltaiczną. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej na  https://mojprad.gov.pl/